Com instal·lar sòls laminats

La instal·lació de sòls laminats és un procés bastant senzill, que no requereix de cap tipus d’obres addicionals; previ a la instal·lació cal considerar l’àrea en M2 i el tipus de sòl on es va a instal·lar, així com les columnes i cantonades que cal considerar per fer els talls del laminat.

El primer pas per instal·lar sòls laminats és preparar la superfície on seran col·locats, aquest tipus de sòls es pot posar en diferents superfícies com ciment, ceràmica o PVC; cal treure els sòcols i desconchar terra, després cal eliminar tota la brutícia i la pols que s’hagi acumulat a terra; en cas de ser necessari procedim a aplicar massilla anivelladora.

Un cop estigui anivellat el sòl es procedeix a instal·lar una base aïllant, la qual es pot aconseguir de diferents tipus per cobrir qualsevol necessitat; en cas que el sòl tingui humitat, es recomana col·locar un aïllant per evitar que la humitat pugui arribar al laminat, el qual serveix a més com a base anivelladora.

El següent pas és planificar l’orientació que tindran les lames de sòl laminat, es recomana situar la paret més llarga i recta i utilitzar-la com a guia, també cal fixar-se on estan ubicades les portes i si hi ha parets corbes, la correcta planificació evita haver de fer massa talls o talls innecessaris, el que ajuda a optimitzar el material.

S’ha de considerar que el sòl laminat s’expandeix o contrau d’acord a les condicions climàtiques i els nivells d’humitat, per això en realitzar la seva instal·lació cal considerar l’espai que s’ha de deixar entre les lames i la paret, que en general és de 1 cm, per aconseguir aquesta separació de manera uniforme, es recomana utilitzar tires del material tallat o clips de plàstic dissenyats per a aquesta finalitat.

Col·locant la primera fila de lames

Es procedeix a col·locar la primera fila de lames, s’ha d’estar pendent que part del sistema d’enganxament o clic va cap a la paret; és molt possible que pugui unir les lames a mà, però es recomana comptar amb l’eina específica i un martell per unir les peces amb suaus cops, que permeten que les juntes tanquin correctament.

Seguidament es procedeix a col·locar la següent fila, tenint cura que encaixi de manera adequada amb l’anterior, i continua fins a arribar a l’última, la qual sol ser la més complexa de col·locar, a causa del poc espai que queda amb la paret, cal considerar que per encaixar les lames d’aquesta fila amb l’anterior es necessita col·locar-les en un angle més pronunciat.

Es recomana utilitzar l’eina amb forma de S esmentada en paràgrafs anteriors, ja que permetrà tancar adequadament el sistema d’enganxament; és important recordar la junta de dilatació. Cal realitzar les rematades a les portes i col·locar el tapajuntes; cal fer els talls precisos en el tapajuntes perquè les lames quedin situades sota ell; finalment es col·loca el entornpeus.