La tendència de pintar i renovar les rajoles

En la decoració està molt de moda poder realitzar canvis ràpids i innovadors per gaudir d’ambients nous. Una d’aquestes tendències és pintar les rajoles, és una tècnica que es ve obrint pas com un recurs decoratiu súper vàlid per renovar la cuina, la sala de bany, balcons o els patis, espais vitals en tota llar, oficina o negoci.

El primer pas és triar la pintura i és molt important seleccionar el tipus d’esmalt apropiat per fer aquesta feina, ja que és necessari comptar amb pintura amb excel·lent adherència per a comptar amb una textura molt més resistent.

L’esmalt seleccionat ha d’oferir un acabat que combini amb l’estil decoratiu per la qual cosa és important planificar la compra tenint en compte quin acabat de pintura queda millor entre les múltiples opcions d’esmalts setinats, mat o amb brillantor. Igual, si convé col·locar sobre les rajoles esmalt acrílic a base d’aigua o sintètic en oli.

És important conèixer que tots les rajoles poden renovar-se amb pintura de qualitat. Però, que el resultat dependrà d’una neteja prèvia que garanteixi que estiguin nets i secs abans de col·locar l’esmalt.

ambé, influeixen els tipus de detergents que s’usin en la neteja, ja que cal evitar els de cera o silicona. Les eines per a un bon acabat en aquest tipus de pintura són bàsicament brotxes i un corró sense porus per estendre molt bé les capes de pintura.

Si es vol aconseguir un acabat brillant s’usa esmalt o pintura amb acabat sintètic, algunes vegades sol tacar però es pot netejar amb dissolvent. Mentrestant, que si es desitja un acabat mat, s’usa esmalt acrílic que és més resistent i es taca menys i poden usar-se tots els colors que es vulguin utilitzar-se en la renovació de les rajoles.